Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

A vásárlás csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció törlésére a regisztrációs e-mail-re történő   törlést igénylő válasszal van lehetőség, amelyre a kéréstől számított maximum 2 munkanap alatt sor  kerül.  Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra,  illetve szállításra a termék.  A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) feher.zsuzsanna01@gmail.com  email címen van lehetőség.  Amennyiben kérdése merül fel, vagy problémáról tájékoztatna, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az feher.zsuzsanna01@gmail.com  email címen!  A jelen általános szerződési feltételek a Bacco Hungária Kft. valamennyi, a Fehér és Társa Bt. által üzemeltetett, a www.boraszatisegedanyagok.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és  megvásárolható árucikkére érvényesek.  A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési  Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 1. BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk!  

Webáruházunkat a Fehér és Társa Bt. üzemelteti, és a Bacco Hungária  raktárában tárolt, a Bacco Hungária Kft által importált, a Bacco Hungária Kft. tulajdonában lévő árucikkeket forgalmazza a két cég közötti megállapodás alapján a webáruházon keresztül. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fehér és Társa Bt. (székhely: 8630  Balatonboglár, Szent Imre u. 12. .; a továbbiakban: Forgalmazó) és az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a  továbbiakban Forgalmazó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív  felhasználója kíván lenni a Fehér és Társa Bt. webáruházának (a továbbiakban: Webáruház),  tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és  kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával  egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a  Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen  Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával  egyetért.  Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan  bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot,  a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 

 1. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és  a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok  igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb,  a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt. 

III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, CÉGINFORMÁCIÓ 

Cégnév:                         Fehér és Társa Bt.. 

Székhely:                         8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.. 

Adószám:                        2105023-1-14 

Cégjegyzék szám:                 14-06-305853 

Kibocsájtó cégbíróság:        a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 

Szerződés nyelve:                 Magyar 

Elektronikus elérhetőség:         feher.zsuzsanna01@gmail.com 

Telefonos elérhetőség:         +36 20 9130 699 

Cégnév:                         Fehér és Társa Bt. 

Székhely:                         8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.. 

Adószám:                        2105023-2-14 

Webáruházunk borászati segédanyagok értékesítésével foglalkozik. 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA
 2. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban. 
 3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus  kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Fehér és Társa Bt. által  üzemeltetett www.boraszatisegedanyagok.hu webcímen található internetes áruházon keresztül  kerül sor. 
 4. Forgalmazói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek  ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő  elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. 
 5. Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben  bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki  (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a  közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház  szolgáltatásait Forgalmazó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon  online elérhetővé válik. 
 6. MEGRENDELÉS
 7. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen  ÁSZF-ben meghatározott módon. A vásárlás csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció  törlésére a regisztrációs e-mail-re történő  törlést igénylő válasszal van lehetőség, amelyre a  kéréstől számított maximum 2 munkanap alatt sor kerül. 
 8. A jobb oldalon a „Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak  mennyisége, ára. Bal oldalon a vásárlás folytatható a Folytatom a vásárlás linkre kattintva. Jobb  oldalon a „Megrendelés folytatása” linkre kattintva a kosár részletes tartalma és a megrendelés  elküldésének folyamata jelenik meg.
 9. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét  megváltoztatni, kiválasztható a szállítási mód. Emellett az adatmegadás lépései következnek  (szállítási cím, számlázási cím). A megrendeléshez itt megjegyzés is fűzhető. 
 10. A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. Az „Elküldöm”  gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott  email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem  érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és  jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik.   A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A  folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. 
 11. A megrendelést követően emailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza  a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat. 
 12. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével  kapcsolatban Forgalmazó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott  megrendeléseit is. 
 13. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az  átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Forgalmazó  fenntartja. Ilyen nem várt esetben Forgalmazó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére. 
 14. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény  nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.  Jelen dokumentumot nem nyomtatjuk ki és iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kötik meg  a felek, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 
 15. A megrendelést Forgalmazó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a  megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő  téves teljesítésből eredő károkért Forgalmazót felelősség nem terheli. 
 16. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon  keresztül Vevő az Forgalmazóhoz eljuttatja. 
 17. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása  (megerősítés) Forgalmazó részéről megtörténik. 
 18. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja. 
 19. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket  elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés útján történő vásárlás fizetési kötelezettséggel jár.
 20. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön  létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver)  nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a  kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar. 
 21. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő  bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem  tartalmazza. Az árak a frissítése folyamatosan elektronikus úton történik. A rendszerhibából  eredő téves árközlésért Forgalmazó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén  azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni. 
 22. Forgalmazó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a  weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt  termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott  vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága  ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a  termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg  rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a  terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek  ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 
 23. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári  törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.  évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és  szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU  irányelvének rendelkezéseit. 
 24. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 25. A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a  megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra. 
 26. Forgalmazó a megrendelt termékeket igény esetén az ország egész területére kiszállíttatja a Vevőhöz. 
 27. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg  a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Forgalmazó a lehetőség szerint legnagyobb  mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a  megrendelt termék átadását. 
 28. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni,  és a vételárat – mely a termék postaköltségét is tartalmazza – a csomag átvételekor a  futárszolgálatnak megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei  Vevőt terhelik.     Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Forgalmazó köteles  haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők  egyeztetése érdekében.     Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Forgalmazó által küldött  visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek. 
 29. A termékek megvásárlásához az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésére:  A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja  A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a  megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  A számla levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék  megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és  ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!  Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének banki átutalással, előre történő kiegyenlítésére,  ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.  Házhoz szállítás, információk  Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgálata teljesíti. A  csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Szállítási címként  célszerű (amennyiben van rá lehetősége) olyan címet megadni, ahol a csomag átvétele  biztosított. Célszerű egy telefonszámot megadni, amin Ön elérhető, így a csomagküldő szolgálat  keresni tudja Önt!  Házhoz szállítás díjszabása  A csomagok feladási díja a Magyar Posta Zrt. üzleti szolgáltatásának feladási díjaihoz igazodik, a  feladást megelőző visszaigazolásban, a csomag súlyának ismeretében közöljük a díjat. (27%-os  ÁFA-val terhelt összeg – közvetített szolgáltatás).  Amennyiben több termék esetén az összsúly meghaladja a 30kg-ot, több csomagban kerül  feladásra a termék, amely esetben csomagonként értendő a csomagküldés díja. Az első  kézbesítési kísérletkor át nem vett csomagokat posta 5 napig őrzi. Utánvétes fizetés esetén a  szállítási, és a többlet szolgáltatás díjának megfizetése az áru értékével együtt a Magyar Posta MPL futárszolgálatának, készpénzben történik.  

–  nettó 50 000 Ft áru érték felett: ingyenes kiszállítás 

Az árak egy alkalommal történő kiszállítást foglalnak magukba. 

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 1. A számlát minden esetben a Bacco Hungária Kft. állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási  költséget. 
 2. Forgalmazó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol fel. 
 3. A fizetés történhet előre utalással, vagy a postafutárnak készpénzben utánvéttel.
 4. A Bacco Hungária Kft. a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő  a termék teljes vételárát megfizeti. 

VIII. AZ INTERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.)  kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás  nélkül elállhat a vásárlástól. 
 2. A Vevő elállási jogát  1. a) a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy  2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
 3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az  elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó  rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének  napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül  gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett  terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a  szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul,  de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni vagy személyesen leadni a Fehér és Társa Bt. székhelyén (8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.).   A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta  előtt elküldi illetve leadja. 
 4. A Fehér és Társa Bt. az új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti  csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételár  visszafizetéséről gondoskodni. A forgalmazott termékek jellegénél fogva – élelmiszer adalékok, borkezelő anyagok, vákuumcsomagolt illetve garanciazáras termékek 

– a felbontást követően higiéniai és egészségvédelmi okból a Fehér és Társa Bt.-nek nem áll módjában a termékeket visszavenni.

 1. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti

feltételeknek, a Fehér és Társa Bt. gondoskodik arról, hogy a számlát kiállító Bacco Hungária Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de  legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a  vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen a Bacco Hungária Kft. raktárába való eljuttatása esetén, készpénzben visszafizesse. 

 1. A Forgalmazó mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget,  amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt  visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 2. Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet  adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a Forgalmazó nevét). A  visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot! 
 3. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, hívja az alábbi  telefonszámot: +36 20 9130699 (hétfőtől péntekig 8.00-18.30 óra között).
 4. Kérjük, hogy a visszaküldéskor az eredeti csomagolást használja és mellékelje a  kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az  árut és ne okozzon benne kárt. 
 5. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő köteles viselni, az Forgalmazó nem vállalja e költség  viselését. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.  Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja,  elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Forgalmazó nem köteles megtéríteni. 
 6. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben  nem gyakorolhatja. 
 7. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az  elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően  köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez. 
 8. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden  gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, – különösen a nyilvánvaló elírások, az  általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg  egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az  Forgalmazó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő  tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek  nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig  bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat. 
 9. SZAVATOSSÁG 
 10. A Vásárló a vásárlástól a megrendelést követően legkésőbb a megrendelt termékek  átvételétől számított 14 naptári napon belül, a vásárolt termék típusától függően –  figyelemmel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ra – indoklás nélkül elállhat. Az elállási  szándék közlése írásban történhet az feher.zsuzsanna01@gmail.comemail címre, postai levélben vagy  az erre rendszeresített nyomtatványon (link). A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás esetén a  sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, és használattól mentes) terméket az elállás közlésétől  számított 14 napon belül, adatainak pontos megjelölésével, saját költségén visszaküldi az  Üzemeltető raktárának címére: 8630 Balatonboglár, Gábor Áron u. 7 
 11. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék olyan zárt  csomagolású fogyasztási cikk, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás  után nem küldhető vissza (vákuumcsomagolású, garanciazáras termék, stb), és a termék  csomagolását felbontotta, és/vagy használatát már megkezdte. 
 12. Az Üzemeltető az elállás közlését követő 14 napon belül köteles visszatéríteni a termék(ek)  vételárát a Vásárló általi megfizetéssel azonos módon. A megrendelés szállítási költségét csak  abban az esetben téríti vissza az Üzemeltető, ha a Vásárló valamennyi megrendelt termék  vonatkozásában elállt. Ha az elállás közlését követő 14 napon belül a termék nem érkezik  vissza, vagy a Vásárló nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy a terméket postázta, akkor az  Üzemeltető visszatarthatja a visszafizetendő összeget. A visszatérítés nem vonatkozik a  legkevésbé költséges, szokásos szállítási módtól eltérő szállítás költségére. A személyesen  átvett termékek esetében az Üzemeltető szállítási díjat értelemszerűen nem fizet vissza. 
 13. A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy  dokumentációján találhatók. 
 14. A megrendelt termékekre az Üzemeltető Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és  termékszavatosságot vállal. 
 15. Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn  belül a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de  legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az Üzemeltetőt, lehetőleg írásban az  feher.zsuzsanna01@gmail.comcímen.

A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend a vásárlásra kínált termékek jellegére tekintettel a következőképpen alakul:

Az Üzemeltető a terméket: a Vásárló választása szerint elsősorban kicseréli,

ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a 

Vásárló a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen  hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló  köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 1. A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító  vagy az Üzemeltető a terméket a Vásárló választása szerint kicseréli, azonban a  termék hibáját ebben az esetben a Vásárló köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az  nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem  rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A forgalmazott termék jellegére tekintettel a kijavításra nincs mód. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. 
 2. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos  költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Üzemeltetőt,  illetve a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és  termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és  jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból  fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vásárlót. 
 3. A szavatossági jogok és a jótállás érvényesítését kivéve az utánvéttel vagy portósan  visszaküldött termékek átvételére az Üzemeltetőnek nincs lehetősége, azt minden esetben  visszaküldi a Forgalmazónak. 

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi  Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás Forgalmazó és a fogyasztó között megkötött  szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó  kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak. 

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Vevő a termék átvételéig kérheti az Forgalmazó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött  szerződés megszüntetését. 

XII. FELELŐSSÉG 

 1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki  korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben  történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a  postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.     A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben  Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.  „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán  nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének,  és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./     Cookie szabályzatunkat itt találja.
 2. Forgalmazó nem felel semminemű olyan kárért, amely a boraszatisegedanyagok.hu-hoz való  csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely  módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal  szemben. 
 3. Forgalmazó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak  kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek  megakadályozzák a boraszatisegedanyagok.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő  vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat  elveszik. 

XIII. ADATVÉDELEM  

Adatvédelmi előírásainkat itt találja.  

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, PANASZKEZELÉS 

1. A szóbeli panaszkezelés helye a Forgalmazó székhelye.

A vásárló panaszával fordulhat a Forgalmazóhoz annak a  fentiekben megadott telefonos, ill. e-mail elérhetőségén. Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell adnia. Amenyiben a panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.

Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a
felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületek előtt intézhetők.
Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Fontos, hogy az Fgytv. 29 . § (11) bekezdése alapján a vállalkozást a békéltető testületi
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített
tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform
alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye
nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő
írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha a Vevő a Fehér és Társa BT. -vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, 

továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, fordulhat a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek  

illetve a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti hatáskörrel rendelkező és a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheliA békéltető testületek országos listája a következő címen érhető el: 

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

A jogviták rendezésére lehetőséget nyújt az Online Vitarendező platform  (OVR) az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2). bekezdés alapján https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.  

A Fehér és Társa Bt. székhelye szerint hatáskörrel rendelkező békéltető testület adatai: 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Székhely: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

2. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket 

békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, az  eset körülményeit figyelembe véve bírósághoz fordulnak, és a jogvitát ott döntik el.

 1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V.
  törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.
  kormányrendelet rendelkezései az irányadók.