Elállási, felmondási mintatájékoztató

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a www.boraszatisegedanyagok.hu -n kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Fehér és Társa Bt., 8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12. ; fzsuzsa@t-online.hu . Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Fehér és Társa Bt. . a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Fehér és Társa Bt. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Fehér és Társa Bt. a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Fehér és Társa Bt., 8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12..
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

  (termék megnevezése)

  (termékkód)

  (megrendelésszám)

Átvétel időpontja:

A vásárló(k) neve:

A vásárló (k) címe:

A vásárló (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: