Bacco Hungária Kft.
Fehér és Társa Bt.   Font és Társa Bt.

Borászati segédanyagok

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A vásárlás csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció törlésére a regisztrációs e-mail-re történő

 törlést igénylő válasszal van lehetőség, amelyre a kéréstől számított maximum 2 munkanap alatt sor

kerül.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra,

illetve szállításra a termék.

A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) feher.zsuzsanna01@gmail.com  email címen van lehetőség.

Amennyiben kérdése merül fel, vagy problémáról tájékoztatna, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az feher.zsuzsanna01@gmail.com  email címen!

A jelen általános szerződési feltételek a Fehér és Társa Bt. valamennyi,

a www.boraszatisegedanyagok.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és

megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési

Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fehér és Társa Bt. (székhely: 8630

Balatonboglár, Szent Imre u. 12. .; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a

továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív

felhasználója kíván lenni a Fehér és Társa Bt. webáruházának (a továbbiakban: Webáruház),

tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és

kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával

egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a

Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen

Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával

egyetért.

Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan

bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot,

a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

II. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és

a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok

igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb,

a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt.

III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, CÉGINFORMÁCIÓ

Cégnév:                         Fehér és Társa Bt..

Székhely:                         8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12..

Adószám:                        2105023-2-14

Cégjegyzék szám:                 14-06-305853

Kibocsájtó cégbíróság:        a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve:                 Magyar

Elektronikus elérhetőség:         feher.zsuzsanna01@gmail.com 

Telefonos elérhetőség:         +36 20 9130 699

Cégnév:                         Fehér és Társa Bt.

Székhely:                         8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12..

Adószám:                        2105023-2-14

Webáruházunk borászati segédanyagok értékesítésével foglalkozik.

IV. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus

kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Fehér és Társa Bt. által

üzemeltetett www.boraszatisegedanyagok.hu webcímen található internetes áruházon keresztül

kerül sor.

3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek

ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő

elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben

bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki

(mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a

közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház

szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon

online elérhetővé válik.

V. MEGRENDELÉS

1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen

ÁSZF-ben meghatározott módon. A vásárlás csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció

törlésére a regisztrációs e-mail-re történő  törlést igénylő válasszal van lehetőség, amelyre a

kéréstől számított maximum 2 munkanap alatt sor kerül.

2. A jobb oldalon a „Kosár” menüpontra kattintva ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak

mennyisége, ára. Bal oldalon a vásárlás folytatható a Folytatom a vásárlás linkre kattintva. Jobb

oldalon a „Megrendelés folytatása” linkre kattintva a kosár részletes tartalma és a megrendelés

elküldésének folyamata jelenik meg.

3. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét

megváltoztatni, kiválasztható a szállítási mód. Emellett az adatmegadás lépései következnek

(szállítási cím, számlázási cím). A megrendeléshez itt megjegyzés is fűzhető.

4. A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. Az „Elküldöm”

gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott

email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem

érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és

jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik. 

A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A

folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

5. A megrendelést követően emailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza

a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat.

6. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével

kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott

megrendeléseit is.

7. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az

átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó

fenntartja. Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

8. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény

nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

Jelen dokumentumot nem nyomtatjuk ki és iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kötik meg

a felek, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

10. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a

megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő

téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.

11. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon

keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.

12. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása

(megerősítés) Eladó részéről megtörténik.

13. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.

14. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön

létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver)

nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a

kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.

16. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő

bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem

tartalmazza. Az árak a frissítése folyamatosan elektronikus úton történik. A rendszerhibából

eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén

azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni.

17. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a

weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt

termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott

vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága

ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a

termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg

rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a

terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek

ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

18. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és

szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU

irányelvének rendelkezéseit.

VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a

megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra.

2. Eladó a megrendelt termékeket igény esetén az ország egész területére kiszállíttatja a Vevőhöz.

3. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg

a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb

mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a

megrendelt termék átadását.

4. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni,

és a vételárat - mely a termék postaköltségét is tartalmazza – a csomag átvételekor a

futárszolgálatnak megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei

Vevőt terhelik.

 

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles

haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők

egyeztetése érdekében.

 

Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött

visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek.

5. A termékek megvásárlásához az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésére:

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a

megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számla levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék

megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és

ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének banki átutalással, előre történő kiegyenlítésére,

ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgálata teljesíti. A

csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Szállítási címként

célszerű (amennyiben van rá lehetősége) olyan címet megadni, ahol a csomag átvétele

biztosított. Célszerű egy telefonszámot megadni, amin Ön elérhető, így a csomagküldő szolgálat

keresni tudja Önt!

Házhoz szállítás díjszabása

A csomagok feladási díja a Magyar Posta Zrt. üzleti szolgáltatásának feladási díjaihoz igazodik, a

feladást megelőző visszaigazolásban, a csomag súlyának ismeretében közöljük a díjat. (27%-os

ÁFA-val terhelt összeg – közvetített szolgáltatás).

Amennyiben több termék esetén az összsúly meghaladja a 30kg-ot, több csomagban kerül

feladásra a termék, amely esetben csomagonként értendő a csomagküldés díja. Az első

kézbesítési kísérletkor át nem vett csomagokat posta 5 napig őrzi. Utánvétes fizetés esetén a

szállítási díj megfizetése az áru értékével együtt a Magyar Posta MPL futárszolgálatának,

készpénzben történik

 0 - 100 000 Ft-ig: 2 500 Ft

 netó 50 000 Ft áru érték felett: ingyenes kiszállítás

Az árak egy alkalommal történő kiszállítást foglalnak magukba.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási

költséget.

2. Eladó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol fel.

3. A fizetés történhet előre utalással, vagy a postafutárnak készpénzben utánvéttel.

4. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő

a termék teljes vételárát megfizeti.

VIII. AZ INTZERNETEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.)

kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás

nélkül elállhat a vásárlástól.

2. A Vevő elállási jogát

1. a) a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az

elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó

rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének

napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül

gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett

terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a

szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul,

de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre

vagy személyesen leadnia a Fehér és Társa Bt. üzletében: 8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta

előtt elküldi illetve leadja.

4. A Fehér és Társa Bt. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti

csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat

visszafizetni. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy a Fehér és Társa

Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget

visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza.

5. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14

napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Fehér és Társa

Bt. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de

legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a

vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen a Fehér és Társa

Bt. üzletbe való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza.

6. A Fehér és Társa Bt. mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget,

amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt

visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet

adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A

visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!

8. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, hívja az alábbi

telefonszámot: +36 20 9130699 (hétfőtől péntekig 8.00-18.30 óra között).

9. Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a

kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az

árut és ne okozzon benne kárt.

10. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő köteles viselni, az Eladó nem vállalja e költség

viselését. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja,

elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.

11. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben

nem gyakorolhatja.

12. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az

elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően

köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

13. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden

gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az

általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg

egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az

Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő

tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek

nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig

bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

IX. SZAVATOSSÁG

1. A Vásárló a vásárlástól a megrendelést követően legkésőbb a megrendelt termékek

átvételétől számított 14 naptári napon belül, a vásárolt termék típusától függően –

figyelemmel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ára – indoklás nélkül elállhat. Az elállási

szándék közlése írásban történhet az feher.zsuzsanna01@gmail.com email címre, postai levélben vagy

az erre rendszeresített nyomtatványon (link). A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás esetén a

sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, és használattól mentes) terméket az elállás közlésétől

számított 14 napon belül, adatainak pontos megjelölésével, saját költségén visszaküldi az

Üzemeltető raktárának címére: 8630 Balatonboglár, Gábor Áron u. 7

2. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék olyan zárt

csomagolású fogyasztási cikk, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás

után nem küldhető vissza (vákuumcsomagolású, garanciazáras termék, stb), és a termék

csomagolását felbontotta, és/vagy használatát már megkezdte.

3. Az Üzemeltető az elállás közlését követő 14 napon belül köteles visszatéríteni a termék(ek)

vételárát a Vásárló általi megfizetéssel azonos módon. A megrendelés szállítási költségét csak

abban az esetben téríti vissza az Üzemeltető, ha a Vásárló valamennyi megrendelt termék

vonatkozásában elállt. Ha az elállás közlését követő 14 napon belül a termék nem érkezik

vissza, vagy a Vásárló nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy a terméket postázta, akkor az

Üzemeltető visszatarthatja a visszafizetendő összeget. A visszatérítés nem vonatkozik a

legkevésbé költséges, szokásos szállítási módtól eltérő szállítás költségére. A személyesen

átvett termékek esetében az Üzemeltető szállítási díjat értelemszerűen nem fizet vissza.

4. A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy

dokumentációján találhatók.

5. A megrendelt termékekre az Üzemeltető Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és

termékszavatosságot vállal.

6. Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn

belül a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az Üzemeltetőt, lehetőleg írásban az

feher.zsuzsanna01@gmail.com címen.

A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend a vásárllásra kínált termékek jellegére tekintettel a következőképpen alakul:

Az Üzemeltető a terméket: a Vásárló választása szerint elsősorban kicseréli,

ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a 


Vásárló a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen

hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló

köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító

vagy az Üzemeltető a terméket a Vásárló választása szerint kicseréli, azonban a

termék hibáját ebben az esetben a Vásárló köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az

nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem

rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A forgalmazott termék jellegére tekintettel a

kijavításra nincs mód. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető.

8. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos

költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Üzemeltetőt,

illetve a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és

jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból

fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vásárlót.

9. A szavatossági jogok és a jótállás érvényesítését kivéve az utánvéttel vagy portósan

visszaküldött termékek átvételére az Üzemeltetőnek nincs lehetősége, azt minden esetben

visszaküldi a feladónak.

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi

Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás Eladó és a fogyasztó között megkötött

szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött

szerződés megszüntetését.

XII. FELELŐSSÉG

1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki

korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben

történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a

postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben

Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.

Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán

nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének,

és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./

 

Cookie szabályzatunkat itt találja.

2. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a boraszatisegedanyagok.hu-hoz való

csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely

módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal

szemben.

3. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak

kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek

megakadályozzák a boraszatisegedanyagok.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő

vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat

elveszik.


XIII. ADATVÉDELEM 

Adatvédelmi előírásainkat itt találja. 

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Ha a Vevő a Fehér és Társa BT. -vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, 

biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, 

továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, 

a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti hatáskörrel rendelkező és a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

  

A Fehér és Társa Bt. székhelye szerint hatáskörrel rendelkező békéltető testület adatai: 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Székhely: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

2. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket 

békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, az  eset körülményeit figyelembe véve bírósághoz fordulnak, és a jogvitát ott döntik el.

 

Elállási, felmondási tájékoztató

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a www.boraszatisegedanyagok.hu -n kötött szerződéstől. 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Fehér és Társa Bt., 8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12. ; feher.zsuzsanna01@gmail.com . Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a korábban megjelölt postai, elektronikus út igénybe vételével. . 

Az elállás/felmondás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Fehér és Társa Bt. . a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Fehér és Társa Bt. számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Fehér és Társa Bt. a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra. 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Fehér és Társa Bt., 8630 Balatonboglár, Szent Imre u. 12.. 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

  (termék megnevezése) 

  (termékkód) 

  (megrendelésszám) 

Átvétel időpontja: 

A vásárló(k) neve: 

A vásárló (k) címe: 

A vásárló (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt.: 2018.08.31